Jdi na obsah Jdi na menu

Přihláška na Letní tábory s koňmi 2015

29. 3. 2015
Termín:         Všechny týdny letních prázdnin
Typ akce:        Letní tábor s koňmi, se stravou a ubytováním                    
Místo:             Areál Ivančice-Alexovice, Tovární 9/1
Pořadatel:       Jezdecký oddíl PALMA Ivančice, Vítr v hřívě o.p.s., IČ 29319048
Hlavní vedoucí: Ing.Bc.Eva Havlátová, e.havlatova@seznam.cz , 602508885
Cena:              3800,-Kč za 5 dní, strava, 6 nocí ubytování, koně a vybavení
   
Jméno dítěte:
Zúčastním se v termínu:     
Datum narození:
Bydliště:
Zdravotní pojišťovna dítěte a její kód:
 
Závazně přihlašuji své dítě na Letní tábor s koňmi 2015. Zároveň se zavazuji zaplatit tábor nejpozději do prvního dne při nástupu nebo na bankovní účet 324563133/0800(složenkou nebo převodem).Při případné komplikaci s včasným placením se nám ozvěte!
Číslo účtu: 324563133/0800, variabilní symbol: rodné číslo dítěte (bez lomítka)
 
Prohlášení: „V případě, že vážné důvody znemožní mému dítěti účastnit se tábora, uvědomím o tom neprodleně vedoucího akce.
 
 
V …………………………………………….. dne ....................….....                                                                                                                                                   
                                                                                            ….........................…………...........
Podpis rodičů nebo zákonných zástupců
 
Adresy rodičů nebo zákonných zástupců dosažitelných v době tábora:
(příbuzenský vztah):
Adresa:
Telefon: